Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 18/11/07

Comunicación do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol:

O Comité Cidadán de Emerxencia acordou convocar
unha cacerolada-tamboreada
para as 10 da mañá do próximo luns 19 de novembro,
diante dos edificios da Autoridade Portuaria
sen descartar outras mobilizacións,
A única Pleamar diúrna para o luns 19, está prevista para as 11 horas, mais as ultimas entradas de gaseros producíronse adiantadas en case media hora respecto da pleamar correspondente.

A mobilización ten como finalidade:
a) Expresar o rexeitamento pola pretendida entrada ilegal na Ría de Ferrol dun décimo buque Gasero, chamado “PORT HARCOURT”, cunha eslora de 275 metros, cargado con 134.000 m3 de Gas Natural Licuado con destino ás instalacións de Reganosa dentro da angosta Ría de Ferrol, sen garantía algunha, por Reganosa, nin pola Autoridade Portuaria, de que en caso de emerxencia durante a descarga, o buque, poida saír ao mar aberto, con rapidez e polos seus propios medios tal e como require a norma EN-1532. Así mesmo sen que Reganosa teña acreditado o cumprimento de todos os condicionados da súa autorización de construción, entre eles a saída ao mar dos buques gaseros en caso de emerxencia e a distancia suficiente ata as poboacións segundo o artigo 12 do R.D. 1254/99 de 16 de xullo, cuxa aplicación en España é o RAMINP que require unha distancia mínima de dous quilómetros ata as poboacións, por todo o cal desde o pasado 9 de maio, con mais probabilidades na entrada e descarga dun buque gasero cargado de GNL, existe un risco real para a vida humana na Ría de Ferrol, para a súa riqueza marisqueira e para o emprego dos seus 600 traballadores do mar.

b) Demandar do Ministerio de Industria, que ANULE o acta de posta en servizo de Reganosa asinada o pasado 7 de novembro polo “Área de Industria e Enerxía da Coruña”, a fin de que sexa paralizada a actividade de Reganosa e que sexa desmantelado o seu potencial de destrución masiva pola proximidade das poboacións e
o angosto da Ría de Ferrol
Hoxe iniciouse a difusión de 20.000 exemplares dunha octavilla, que se distribuirá ao longo dos próximos días, con motivo do acta de posta en servizo, asinada o pasado 7 de novembro, a fin de facer chegar ó conxunto da cidadanía de Ferrolterra que o Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol continuará con mais intensidade a loita contra a ameaza de Reganosa, á vida humana, á riqueza marisqueira da Ría e ao seu patrimonio histórico, polo que seguirán abertas todas as vías de actuación posible: administrativa, xudicial, mediática e de mobilización ou de comunicación coa sociedade.

Engádese Octavilla
Comité Cidadán de Emerxencia
http://comitecidadan.org/
comitecidadan@gmail.com

Read Full Post »KRAX blog

Read Full Post »